12 kwietnia 2018

20 lutego 2018

Okolice Kołobrzegu - 19.02.2018 [JS6]

Notgeld (Bleimarke / Marka ołowiana) XVII w. Kołobrzeska ołowiana moneta zastępcza.
Identyfikacja: tutaj

5 listopada 2017

27 września 2017

Okolice Kołobrzegu - 27.09.2017 (NHM)

Wybrane znaleziska, w tym: hak-zaczep pochwy szabli (ID), pruski guzik marynarki wojennej (1871-1918), guzik LWP, niemiecki guzik kompanijny.

20 września 2017

16 września 2017

Okolice Kołobrzegu - 16.09.2017 [ZRWM]

Pruski guzik regimentowy z XVIII w. Identyfikacja tutaj
Żeton okolicznościowy, poświęcony bitwie pod Lipskiem  (Völkerschlacht) w roku 1813 Prus z koalicją przeciwko Napoleonowi Bonaparte.
W awersie popiersie Cesarz Austrii i Cara Rosji, w rewersie panorama Lipska i scena walki. (Linki: 1, 2)

10 września 2017

Okolice Kołobrzegu - 10.09.2017 [ZR]

Wybrane znaleziska, w tym: guziki kompanijne (11, 14), guzik urzędniczy (1871-1918), pruski guzik rangowy (ID), blaszka czako (ID). 
Tabliczka firmowa, firmy produkującej oświetlenie do rowerów.
Lata 30/XX w. (link:1,2)
 
 

30 sierpnia 2017

Kołobrzeg, plaża wsch. - 30.08.2017

Monety w kwocie 52,45 zł

22 sierpnia 2017

Kołobrzeg, plaża wsch. - 22.08.2017

Monety w kwocie 30,34 zł

18 sierpnia 2017

Okolice Kołobrzegu - 18.08.2017 [BGT]

 
Uchwyt mosiężnej donicy, początek XX wieku
1/6 Talara, Saksonia 1861
10 Bani, Rumunia 1905

15 sierpnia 2017

Okolice Kołobrzegu - 15.08.2017 [ZR, BGT]

Medalik okolicznościowy "Rok Jubileuszowy 1950" ogłoszony przez Piusa XII. Był to rok związany z audiencjami i wykopaliskami pod Bazyliką w Rzymie.
W identyfikacji pomógł mi ks. Paweł Podeszwa z Gniezna (link)
Pruska plomba urzędowa Fryderyka II Wielkiego  (1740-1786).
awers: orzeł pruski / REGIE DES DROITS DU ROI EXT
(z fr. Uprawnienia Administracyjne),
rewers: BUREAU DE COLBERG (z fr. Kołobrzeski Urząd) / monogram FR (Fridericus Rex).
Plomba młynu parowego z końca XIX wieku.
Litera W oznacza Weizenmehl (mąka pszenna) 0.0.0. ozn. beste Qualität (wysoka jakość).
Towarzystwo Akcyjne "Grabski-Wilkoński i Ska - Jnowrocław" (linki identyfikacyjne: 1, 2, 3, 4)

12 sierpnia 2017

Okolice Kołobrzegu - 12.08.2017 [ZRWM]

Denar rzymski LUCIUSZ VERUS okr. panowania 161-169 ne.
Linki: 1, 2, 3
Identyfikacja plomby nr 2 tutaj
Wybrane znaleziska. W tym: duży guzik ołowiany, pruski guzik rangowy (ID tutaj), pruski guzik kompanijny, hitlerowski guzik kompanijny.